Ważna informacja!
Ważna informacja!

Ważna informacja!

Informujemy, że w czwartek 12 marca nie odbędą się treningi w SP nr 4 w Zgierzu z uwagi na dzień otwarty w szkole.