Wstrzymane treningi w listopadzie!
Wstrzymane treningi w listopadzie!

Wstrzymane treningi w listopadzie!

W związku z kontynuacją wprowadzonych przez organy Państwowe środków zapobiegawczych takich jak zawieszenie zajęć w szkołach, zamknięcie hal sportowych, informujemy, że nasze treningi dla grup w Łodzi i Zgierzu zostają zawieszone do dnia 29 listopada.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.
Tymczasem życzymy dużo zdrowia oraz prosimy o stosowanie się do zaleceń i procedur.